Ajankohtaista

Louhintahiekka pääurakoitsijana Inkeroisten voimalaitoksen patorakenteiden peruskorjauksessa

Louhintahiekka pääurakoitsijana Inkeroisten voimalaitoksen patorakenteiden perus­korjauksessa

Toukokuu 2021

Olemme käynnistämässä Kemijoki Oy:n kanssa vuosille 2021–2023 ajoittuvaa Inkeroisten voimalaitoksen patorakenteiden peruskorjausurakkaa. Korjattavat patorakenteet ovat ehtineet jo erittäin kunnioitettavaan 100 vuoden ikään, joten kyseessä on ainutlaatuinen hanke. Toimintaympäristö asettaa erittäin korkeita vaatimuksia turvallisuuden, laadun ja sidosryhmäyhteistyön osalta – ja me olemme valmiina vastaamaan näihin haasteisiin!

Louhintahiekka pääurakoitsijana Inkeroisten voimalaitoksen patorakenteiden peruskorjauksessa

Lisää tietoa Kemijoki Oy:n Inkeroisten patorakenteiden peruskorjaus­hankkeesta:

kemijoki.fi

Louhintahiekka urakoi Kasin katutyöt Helsingissä

Maaliskuu 2021

Tammikuussa 2021 starttasi suuri katuremontti Helsingissä Caloniuksenkadulla, Kaarlenkadulla ja Helsinginkadulla. Pääurakoitsijana projektissa toimii Louhintahiekka. Suuri katutyö alkoi pienillä katumontuilla, kun ensimmäiseksi uusitaan vesijohtoja ja viemäreitä pienillä työmaa-alueilla. Työ valmistuu suunnitelman mukaan vuonna 2022.

Osa vesiputkistosta on rakennettu vuonna 1900-luvun alussa, joten katuremontin yhteydessä uusitaan kadun alla olevat putket. Myös kaapelit ja kadun pintarakenteet uusitaan. Vesihuollon linjoja rakennetaan 1600 metriä ja viemäriputkia 2000 metriä. Työt vaativat maankaivuu- ja täyttötöiden lisäksi mm. louhintaa ja räjäytyksiä vilkkaassa kaupunkiympäristössä.

Lisää tietoa Kasin katutöistä:

kasinkatutyot.fi/

facebook.com/kasinkatutyot

hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/katujen-rakentaminen/caloniuksenkadun-runeberginkadun-ja-helsinginkadun-uudistus


Louhintahiekalla We Land -toimistotalon maanrakennustyöt käynnissä Helsingin Ruoholahdessa

Louhintahiekalla We Land -toimistotalon maanrakennustyöt käynnissä Helsingin Ruoholahdessa

Maaliskuu 2021

NCC on kehittänyt yhteistyössä Helsingin kaupungin ja JKMM Arkkitehtien kanssa Ruoholahden alueelle We Land -toimistotalon, jonka ytimenä ovat alueen toimijoille ja asukkaille avoimet tilat, tasokkaat ravintolat, kahvilat ja tapahtumat. Rakennus toteutetaan BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti, tavoitteena kansainvälisesti poikkeuksellinen BREEAM Outstanding -luokitus. Arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2023.

Louhintahiekka toteuttaa kohteen maanrakennustyöt mm. maankaivuutyöt, kallioporaukset, kallion rammerointi, porapaalutus, kallion lujitustyöt, kallioinjektoinnit sekä porattujen porapaalujen raudoitus- ja betonointityöt.

Helen  biolämpölaitos Vuosaari Helsinki

Louhintahiekka toteuttaa vuosien 2020–2021 aikana Helen Oy:n Vuosaaren Biolämpölaitoksen VuC hankkeen maanrakennus- ja betonitöitä.

Marraskuu 2020

Osana hiilineutraalia tulevaisuutta Helen rakentaa Vuosaareen biolämpölaitoksen, jossa hyödynnetään ainutlaatuista energiatehokkuutta ja savukaasujen hukkalämmöt hyödynnetään ennennäkemättömällä tavalla.

Uudesta biolämpölaitoksesta rakennetaan mahdollisimman joustava myös tulevaisuuden ratkaisuja ajatellen. Laitoksen suunnittelussa ja mitoituksessa on huomioitu monipuolisesti esimerkiksi erilaisten polttoainejakeiden käyttömahdollisuus. Myös lämmönsiirtoyhteyksissä huomioidaan Vuosaaren energiantuotantoalueen jatkokehittäminen.

Biolämpölaitoksen pääpolttoaineena on metsätalouden sivutuotteena syntyvä metsähake, joka ei ole muutoin hyödynnettävissä. Hankittava polttoaine on kestävyyssertifioitua tai muulla tavoin alkuperävalvottua. Biolämpölaitoksen energiatehokkuudessa hyödynnetään savukaasujen lämmöntalteenottolaitosta ja absorptiolämpöpumppuja.

Louhintahiekka on toteuttanut keväästä 2020 alkaen Vuosaaren Biolämpölaitoksen maanrakennustöitä. Maanrakennustyöt ovat sisältäneet mittavat maankaivuu-, putkitus ja täyttötyöt. Tiukan aikataulun takia hankkeella on työskennellyt yli 50 työntekijää. Syksyllä 2020 työt jatkuvat kattila- ja LTO-alueen paikallavalutöillä. Hankkeen vastaava mestari Mika Asikainen.

Helen biolämpölaitos Vuosaari, Helsinki
Helen biolämpölaitos Vuosaasri, Helsinki

Louhintahiekka on toteuttanut keväästä 2020 alkaen Vuosaaren Biolämpölaitoksen maanrakennustöitä.

Katso myös video paikallavalusta.

Lisätietoja hankkeesta: Helen/Vuosaaren biolämpölaitos

Mossin Puistokatu Tampere

Louhintahiekka urakoimassa Mossin Puistokatua Tampereella

Lokakuu 2020

Louhintahiekka Oy on aloittanut toukokuussa 2020 Lamminrahkan asuinalueeseen kuuluvan Mossin puistokadun urakointityöt. Urakointia suoritetaan Mossin puistokadun uudisrakennettavalla osuudella. Kadun pituus on yhteensä 3,6 km, josta noin puolet sijaitsee Lamminrahkan ja puolet Ojalan alueella. Kadun varrelle rakentuvat sekä Lamminrahkan että Ojalan keskustat ja se toteutetaan hidasliikenteisenä, vehreänä puistokatuna kadunvarsipysäköinteineen. Kokoojakatujen risteämäkohtiin rakennetaan kiertoliittymät.

Urakassa rakennetaan myös seudullinen ulkoilureitti Kangasalta Tampereelle sekä liikuntapuiston louherakenne. Mossin puistokatu on Kangasalan ja Tampereen historiallisen iso yhteisurakka, jossa molemmat kaupungit ja molempien kaupunkien vesilaitokset ovat tilaajina. Kadun suunnittelua on ohjannut kaupunkien yhteinen ohjausryhmä, ja ratkaisut ovat yhtenevät molemmin puolin kuntarajaa.

Mossin puistokadun rakentaminen on alkanut alueen pohjois- ja eteläpäistä raivaus- ja maankaivutöillä sekä tulevan puistokadun puolessa välissä tapahtuvalla louhinnalla. Työ alkoivat toukokuussa 2020 ja jatkuvat vuoden 2022 loppupuolelle saakka.

Urakassa tilaajina toimivat yhteistyössä Tampereen kaupunki, Kangasalan kaupunki, Tampereen Vesi -liikelaitos, Kangasalan Vesi -liikelaitos, Tampereen Sähkölaitos (kaukolämpö), Tampereen Sähköverkko, Elenia Palvelut Oy, Elisa Oyj, Telia Finland Oy, Dna Oy ja Pohjois-Hämeen Puhelin Oy.

Ajantasainen tieto kaikkien Ojala-Lamminrahkan infraurakoiden etenemisestä ja vaikutuksista alueella liikkumiseen on koottu Lamminrahkan verkkosivuille.

Lamminrahka Mossin Puistokatu Aitolahdentie
Lamminrahka Mossin Puistokatu
Lamminrahka rakenteilla nyt kartta

Louhintahiekka urakoi Mossin puistokadun uudisrakennettavalla osuudella.

Remeo Vantaa: Suomen edistyksellisin kierrätyslaitos

Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle – Louhintahiekka vastaa hankkeen maanrakennus- ja perustustöistä

Lokakuu 2020

Uuden kierrätyslaitoksen sijainti Vantaan Energian ja Remeo Oy:n muodostamassa kiertotalouskeskittymässä valtaväylien varrella sopii erinomaisesti kiertotalouden mukaiseen ajatteluun. Laitoksen rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2020 maanrakennustöillä ja laitos käynnistyy loppuvuodesta 2021.

Louhintahiekka urakoi kohteen maanrakennus- ja perustustyöt. Työt aloitettiin toukokuussa 2020 massanvaihdoilla. Kesällä oli vuorossa maaperän vakautta ja kestävyyttä parantava stabilointi, jossa tulevan laitoksen ympärille jäävään maaperään lisättiin kalkki- ja sementtipohjaista sideainetta. Laitoksen pohjat paalutettiin. Syksyllä on toteutettu anturoiden pohjat ja betonivalutyöt.

Lue lisää Remeon tulevaisuuden kierrätyslaitoksesta »
Lue lisää Vantaan Energian jätevoimalasta »

remeo Vantaa kierrätyslaitos rakenteilla
remeo Vantaa kierrätyslaitos rakenteilla
remeo Vantaa kierrätyslaitos rakenteilla
Lamminrahka rakenteilla nyt kartta

Maaperän stabilointia Remeon kierrätyslaitoksen työmaalla kesäkuussa 2020.

Vantaan Energian jätevoimalalaajennus

Louhintahiekka vastasi myös Remeon jätteenkäsittelylaitoksen vieressä sijaitsevan Vantaan Energian jätevoimalalaajennuksen maanrakennus- ja perustustöistä.

LOUHINTAHIEKKA - VAATIVIEN INFRA­PROJEKTIEN TOTEUTTAJA VUODESTA 1974

Copyright© Louhintahiekka Oy · Evästekäytäntö